Rapport, Richard - Bruzon, Lazaro (1-0)
I Torneo entre Faros (2013.10.08)
© Chess tempo