Carlsen, Magnus - Nakamura, Hikaru (1-0)
Vugar Gashimov Mem 2014 (2014.04.21)
© Chess tempo