Mamedyarov, Shakhriyar - Kamsky, Gata (1/2-1/2)
Tashkent 2012 (2012.11.29)
© Chess tempo