Jobava, Baadur - Mamedyarov, Shakhriyar (1/2-1/2)
FIDE Grand Prix Tashkent 2014-15 (2014.11.02)
© Chess tempo