Kasparov, Garry - Karpov, Anatoly (1-0)
World Championship 35th-KK5 (1990.12.15)
© Chess tempo