Roshka, Yevgeniy - Kevlishvili, Robby (0-1)
World Youth Chess Championship 2016 O16 (2016.09.23)
© Chess tempo