Liu, Guanchu - Ulybin, Mikhail (1-0)
Groningen Open (2016.12.24)
© Chess tempo