Gleizerov, Evgeny - Popov, Mikhail (1-0)
Chess Festival Groningen 2016 A (2016.12.27)
© Chess tempo