Bai, Jinshi - Tiviakov, Sergei (1/2-1/2)
Groningen Open (2016.12.28)
© Chess tempo