Drugda, Milos - Habermehl, Tobias (1-0)
WS/GMN/004 (2006.10.30)
© Chess tempo